Dansk Dendrologisk Årsskrift


Douglasgran, Grandis, Sitka-gran, Nobilis og Nordmannsgran på Buderupholm Skovdistrikt i tiden før ca. år 1900


Forfatter:

Møller, Preben

Titel (dansk):
Douglasgran, Grandis, Sitka-gran, Nobilis og Nordmannsgran på Buderupholm Skovdistrikt i tiden før ca. år 1900

Titel (engelsk):
Douglas Fir, Giant Fir, Sitka Spruce, Noble Fir and Caucasian Fir at Buderupholm District before 1900

Nøgleord (dansk):
Historie, plantning, dimensioner, alder

Nøgleord (engelsk):
History, planting, dimensions, age

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Pseudotsuga, Abies, Picea

Slægt (dansk):
Douglasgran, Ædelgran, Gran

Lokalitet:
Buderupholm Skovdistrist, Den Jyske Skovhave, Jylland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1987, bind 6, hæfte 3, side 149-177

DOWNLOAD ARTIKEL