Dansk Dendrologisk Årsskrift


Inauguration of Arboretum Groenlandicum (Kalaallit Nunaata Orpiuteqarfia) on August 2, 2004


Forfatter:

Leverenz, Jerry & Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Inauguration of Arboretum Groenlandicum (Kalaallit Nunaata Orpiuteqarfia) on August 2, 2004

Titel (engelsk):
Indvielse af Det Grønlandske Arboret (Kalaallit Nunaata Orpiuteqarfia) den 2. august 2004

Nøgleord (dansk):
Træer, arboreter, uddannelse, biodiversitet, livskvalitet

Nøgleord (engelsk):
Trees, arboreta, education, biodiversity, quality of life

Familie (latin):
Pinaceae, Salicaceae, Rosaceae

Familie (dansk):
Granfamilien, Pilefamilien, Rosenfamilien

Slægt (latin):
Abies, Larix, Picea, Pinus, Populus, Salix, Sorbus

Slægt (dansk):
Ædelgran, lærk, gran, fyr, poppel, pil, røn

Lokalitet:
Grønland

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2004, bind 22, side 16-34

DOWNLOAD ARTIKEL