Dansk Dendrologisk Årsskrift


Forvildede vedplanter fra haver og hegn - et problem for dansk natur?


Forfatter:

Hartvig, Per

Titel (dansk):
Forvildede vedplanter fra haver og hegn - et problem for dansk natur?

Titel (engelsk):
Escaped woody garden plants - a problem in Danish nature?

Nøgleord (dansk):
Forvildede vedplanter, fuglespredning, Atlas Flora Danica

Nøgleord (engelsk):
Escaped woody plants, bird dispersal, Atlas Flora Danica

Familie (latin):
Aquifoliaceae, Rosaceae, Malaceae

Familie (dansk):
Kristtornfamilien, Rosenfamilien, Kernefrugtfamilien

Slægt (latin):
Ilex, Cotoneaster

Slægt (dansk):
Kristtorn, Dværgmispel

Lokalitet:
Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2002, bind 20, side 19-28

DOWNLOAD ARTIKEL