Dansk Dendrologisk Årsskrift


Bromølletaksens alder


Forfatter:

Lange, Johan

Titel (dansk):
Bromølletaksens alder

Nøgleord (dansk):
Aldersbestemmelse, bemærkelsesværdigt træ, Bromølletaksen

Nøgleord (engelsk):
Age determination, noteworthy tree

Familie (latin):
Taxaceae

Familie (dansk):
Taksfamilien

Slægt (latin):
Taxus

Slægt (dansk):
Taks

Lokalitet:
Bromølle Kro, Jyderup, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1968, bind 3, hæfte 1, side 73-79

DOWNLOAD ARTIKEL