Dansk Dendrologisk Årsskrift


Om slægten Corylopsis Sieb. & Zucc.


Forfatter:

Jensen, H. Nilaus

Titel (dansk):
Om slægten Corylopsis Sieb. & Zucc.

Nøgleord (dansk):
Morfologi, forekomst

Nøgleord (engelsk):
Morphology, distribution

Familie (latin):
Hamamelidaceae

Slægt (latin):
Corylopsis

Slægt (dansk):
Hasselbror

Artiklen findes i:
Årgang 1950, bind 1, hæfte 1, side 76-78

DOWNLOAD ARTIKEL