Dansk Dendrologisk Årsskrift


Vore trĉer og buske


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Vore trĉer og buske

Nøgleord (dansk):
Dendrologi

Nøgleord (engelsk):
Dendrology

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 14-19

DOWNLOAD ARTIKEL