Dansk Dendrologisk Årsskrift


Skovødelæggelse, skovplantning og træartsforsøg på Porto Santo


Forfatter:

Søndergaard, Poul

Titel (dansk):
Skovødelæggelse, skovplantning og træartsforsøg på Porto Santo

Nøgleord (dansk):
Klima, vegetation, flora, erosion, skovplantning, tilpasning, naturbevaring, genressourcer

Nøgleord (engelsk):
Climate, vegetation, flora, erosion, forest planting, adaptation, conservation, gene resources

Lokalitet:
Porto Santo, Madeira

Artiklen findes i:
Årgang 1993, bind 11, side 19-33

DOWNLOAD ARTIKEL