Dansk Dendrologisk Årsskrift


Borsholm Pinet - registrering, beskrivelse, analyse og forslag til fremtidig forvaltning


Forfatter:

Nielsen, Trine Sofie

Titel (dansk):
Borsholm Pinet - registrering, beskrivelse, analyse og forslag til fremtidig forvaltning

Titel (engelsk):
Borsholm Pinetum - registration, description, analysis and suggestions for future management

Nøgleord (dansk):
Tilvækst, overlevelse, provenience, habitus

Nøgleord (engelsk):
plant growth, survival, provenance, habit

Familie (latin):
Pinaceae, Cupressaceae, Sciadopityaceae, Taxaceae

Familie (dansk):
Granfamilien, Cypresfamilen, Parasoltræfamilien, Taksfamilien

Slægt (latin):
Pinus

Slægt (dansk):
Fyr

Lokalitet:
Borsholm, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 2009, bind 27, side 53-71

DOWNLOAD ARTIKEL