Dansk Dendrologisk Årsskrift


Nogle planteportrætter


Forfatter:

Søndergaard, Poul

Titel (dansk):
Nogle planteportrætter

Nøgleord (dansk):
Artsbeskrivelser, tilpasning, dimensioner

Nøgleord (engelsk):
Species descriptions, adaptation, dimensions

Familie (latin):
Eucryphiaceae, Magnoliaceae, Aceraceae, Sapindaceae, Celastraceae

Familie (dansk):
Lønfamilien

Slægt (latin):
Eycryphia, Magnolia, Dipteronia, Maytenus

Lokalitet:
Arboretet, Hørsholm, Forstbotanisk Have, Charlottenlund, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1998, bind 16, side 112-116

DOWNLOAD ARTIKEL