Dansk Dendrologisk Årsskrift


Den Geografiske Have Syvdalen i Aksel Olsens planteskole Brændkjærhøj, Kolding


Forfatter:

Lange, Aksel & Lange, Johan

Titel (dansk):
Den Geografiske Have Syvdalen i Aksel Olsens planteskole Brændkjærhøj, Kolding

Titel (engelsk):
The Geographical Garden Syvdalen in Aksel Olsen's Nursery Brændkjærhøj, Kolding

Nøgleord (dansk):
Planteliste, plantesamling, have, park

Nøgleord (engelsk):
List of plants, plant collection, garden, park

Lokalitet:
Syvdalen, Brændkjærhøj, Kolding, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1953, bind 1, hæfte 2, side 158-176

DOWNLOAD ARTIKEL