Dansk Dendrologisk Årsskrift


Cladrastis sinensis Hemsl.


Forfatter:

Olsen, Olaf

Titel (dansk):
Cladrastis sinensis Hemsl.

Titel (engelsk):
Cladrastis sinensis Hemsl.

Nøgleord (dansk):
Artsbeskrivelse, udbredelse, tilpasning

Nøgleord (engelsk):
Species description, distribution, adaptation

Familie (latin):
Fabaceae, Leguminosae

Familie (dansk):
Ærteblomstfamilien

Slægt (latin):
Cladrastis

Lokalitet:
Botanisk Have, København, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1983, bind 6, hæfte 1, side 67-72

DOWNLOAD ARTIKEL