Dansk Dendrologisk Årsskrift


Lidt om skovene på Vancouver og tilgrænsende øer


Forfatter:

Larsen, Kirsten Syrach

Titel (dansk):
Lidt om skovene på Vancouver og tilgrænsende øer

Titel (engelsk):
Features from the forests on Vancouver and adjacent islands

Nøgleord (dansk):
Skovtyper

Nøgleord (engelsk):
Forest types

Familie (latin):
Pinaceae, Cupressaceae

Familie (dansk):
Granfamilien, Cypresfamilien

Slægt (latin):
Pseudotsuga, Thuja, Tsuga

Slægt (dansk):
Douglasgran, Thuja, Tuja, Skarntydegran, Hemlock

Lokalitet:
Vancouver Island, British Columbia, Canada

Artiklen findes i:
Årgang 1961, bind 1, hæfte 5, side 555-562

DOWNLOAD ARTIKEL