Dansk Dendrologisk Årsskrift


Vævskultur af nåletræer


Forfatter:

Krogstrup, Peter & Møller, Jette Dahl

Titel (dansk):
Vævskultur af nåletræer

Titel (engelsk):
Tissue culture of conifers

Nøgleord (dansk):
Vævskultur, regenerationssystem, organogenese, somatisk embryogenese

Nøgleord (engelsk):
tissue culture, regeneration system, organogenesis, somatic embryogenesis

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Picea

Slægt (dansk):
Gran

Artiklen findes i:
Årgang 1989, bind 7, side 30-36

DOWNLOAD ARTIKEL