Dansk Dendrologisk Årsskrift


Rødel, Alnus glutinosa


Forfatter:

Christensen, Tyge

Titel (dansk):
Rødel, Alnus glutinosa

Titel (engelsk):
Alders on stilts

Nøgleord (dansk):
Vækstform, spiring, dræning, birødder, stævning

Nøgleord (engelsk):
Growth form, habit, germination, drainage, adventitious roots, ?

Familie (latin):
Betulaceae

Familie (dansk):
Birkefamilien

Slægt (latin):
Alnus

Slægt (dansk):
El

Artiklen findes i:
Årgang 1955, bind 1, hæfte 3, side 213-223

DOWNLOAD ARTIKEL