Dansk Dendrologisk Årsskrift


Bidrag til beskrivelse af løvklitterne ved Kærgård


Forfatter:

Feilberg, Lars

Titel (dansk):
Bidrag til beskrivelse af løvklitterne ved Kærgård

Nøgleord (dansk):
egekrat, klitter, vegetation, økologi

Nøgleord (engelsk):
oak scrub, sand dunes, vegetation, ecology

Familie (latin):
Fagaceae

Familie (dansk):
Bøgefamilien, Skålfrugtfamilien

Slægt (latin):
Quercus

Slægt (dansk):
Eg

Lokalitet:
Kærgård, Jylland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1968, bind 3, hæfte 1, side 7-44

DOWNLOAD ARTIKEL