Dansk Dendrologisk Årsskrift


The NAU collecting expeditions to Korea and Japan in 1976. Plant introduction, distribution and survival


Forfatter:

Leverenz, Jerry W.

Titel (dansk):
The NAU collecting expeditions to Korea and Japan in 1976. Plant introduction, distribution and survival

Titel (engelsk):
Nordisk Arboretsudvalgs ekspeditioner til Korea og Japan i 1976. Planteintroduktion, distibution og overlevelse

Nøgleord (dansk):
Proveniens, dataregistrering, distribution, overlevelse, anvendelse.

Nøgleord (engelsk):
Provenance, data registration, regeneration, dsitribution, survival, use.

Lokalitet:
Korea, Japan.

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2007, bind 25, side 5-102

DOWNLOAD ARTIKEL