Dansk Dendrologisk Årsskrift


Ørstedsparken og Østre Anlæg


Forfatter:

Wagner, Peter

Titel (dansk):
Ørstedsparken og Østre Anlæg

Nøgleord (dansk):
Park, plantesamling, planteliste

Nøgleord (engelsk):
Park, plant collection, list of plants

Lokalitet:
Ørstedsparken, Østre Anlæg, København, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1986, bind 6, hæfte 2, side 95-104

DOWNLOAD ARTIKEL