Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hvorfor er træer smukke? Tanker om træer og æstetik


Forfatter:

Andersson, Sven-Ingvar

Titel (dansk):
Hvorfor er træer smukke? Tanker om træer og æstetik

Nøgleord (dansk):
Træer, æstetik, religion, kult, personifikation, dendrologer, forstfolk, landskabsarkitekter

Nøgleord (engelsk):
Trees, aesthetics, religion, cult, personification, dendrologists, foresters, horticulturists

Familie (latin):
Fagaceae, Tiliaceae

Familie (dansk):
Bøgefamilien, Skålfrugtfamilien, Lindefamilien

Slægt (latin):
Quercus, Tilia

Slægt (dansk):
Eg, Lind

Artiklen findes i:
Årgang 1981, bind 5, hæfte 4, side 5-14

DOWNLOAD ARTIKEL