Dansk Dendrologisk Årsskrift


Skærm-Ælm, Ulmus laevis Pall. Et bidrag til vor viden om artens forekomst og trivsel i danske haver, parker og skove


Forfatter:

Østergaard, Jens

Titel (dansk):
Skærm-Ælm, Ulmus laevis Pall. Et bidrag til vor viden om artens forekomst og trivsel i danske haver, parker og skove

Nøgleord (dansk):
Nomenklatur, morfologi, fænologi, udbredelse, forekomst

Nøgleord (engelsk):
Nomenclature, morphology, phenology, distribution

Familie (latin):
Ulmaceae

Familie (dansk):
Elmefamilien, Ælmefamilien

Slægt (latin):
Ulmus

Slægt (dansk):
Elm, Ælm

Lokalitet:
Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1950, bind 1, hæfte 1, side 9-38

DOWNLOAD ARTIKEL