Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hesede Planteskole


Forfatter:

Lange, Johan

Titel (dansk):
Hesede Planteskole

Nøgleord (dansk):
Planteskole, arboret, planteliste

Nøgleord (engelsk):
Nursery, arboretum, list of plants

Lokalitet:
Hesede Planteskole, Hesede Skov, Sjślland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1965, bind 2, hæfte 2, side 250-274

DOWNLOAD ARTIKEL