Dansk Dendrologisk Årsskrift


Arter og racer af vedplanter egnet til dyrkning på Grønland og Færøerne


Forfatter:

Ødum, Søren

Titel (dansk):
Arter og racer af vedplanter egnet til dyrkning på Grønland og Færøerne

Titel (engelsk):
Choice of species and origins for arboriculture in Greenland and the Faroe Islands

Nøgleord (dansk):
Trægrænse, subarktis, dendrologi, plantegeografi, oprindelse, proveniens, tilpasning, hårdførhed

Nøgleord (engelsk):
Tre line, subactic, dendrology, plant geography, origin, provenance, adaptation, hardiness

Familie (latin):
Pinaceae, Fagaceae, Nothofagaceae

Familie (dansk):
Granfamilien, Bøgefamilien, Sydbøgfamilien

Slægt (latin):
Abies, Picea, Pinus, Larix, Nothofagus

Slægt (dansk):
Ædelgran, Gran, Fyr, Lærk, Sydbøg

Lokalitet:
Grønland, Færøerne

Artiklen findes i:
Årgang 1991, bind 9, side 3-78

DOWNLOAD ARTIKEL