Dansk Dendrologisk Årsskrift


Picea chihuahuana og Picea mexicana - to sjældne mexicanske granarter


Forfatter:

Nienstaedt, Hans

Titel (dansk):
Picea chihuahuana og Picea mexicana - to sjældne mexicanske granarter

Titel (engelsk):
Picea chihuahuana and Picea mexicana - two rare Mexican spruce species

Nøgleord (dansk):
Artsbeskrivelse, slægtskab, frøindsamling, forsøgsplantning, tilpasning

Nøgleord (engelsk):
Species description, relationships, seed collecting, experimental planting, adaptation

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Picea

Slægt (dansk):
Gran

Lokalitet:
Mexico, Canada, U.S.A., Sverige, Danmark, Arboretet, Hørsholm, Sjælland

Artiklen findes i:
Årgang 1983, bind 6, hæfte 1, side 53-66

DOWNLOAD ARTIKEL