Dansk Dendrologisk Årsskrift


Vore gamle kirkegårde og alleers træer, set i kulturhistorisk perspektiv


Forfatter:

Lange, Johan

Titel (dansk):
Vore gamle kirkegårde og alleers træer, set i kulturhistorisk perspektiv

Nøgleord (dansk):
Kirkegårde, allétræer, vejtræer, artsammensætning, overtro, anvendelse, kreaturfoder

Nøgleord (engelsk):
Cemeteries, churchyards, trees in alleys, trees at roadside, species composition

Artiklen findes i:
Årgang 1970, bind 3, hæfte 2, side 103-139

DOWNLOAD ARTIKEL