Dansk Dendrologisk Årsskrift


Herlufsholm Pinetum 1890-1955


Forfatter:

Paludan, F.

Titel (dansk):
Herlufsholm Pinetum 1890-1955

Titel (engelsk):
Herlufsholm Pinetum 1890-1955

Nøgleord (dansk):
Plantesamling, planteliste

Nøgleord (engelsk):
Plant collection, list of plants

Lokalitet:
Herlufsholm, Sjślland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1957, bind 1, hæfte 4, side 453-479

DOWNLOAD ARTIKEL