Dansk Dendrologisk Årsskrift


Forholdet mellem køn og vækst hos slægten Populus


Forfatter:

Larsen, C. Muhle

Titel (dansk):
Forholdet mellem køn og vækst hos slægten Populus

Nøgleord (dansk):
køn, tilvækst, tvebo træer

Nøgleord (engelsk):
sex, growth, dioeceous trees

Familie (latin):
Salicaceae

Familie (dansk):
Pilefamilien

Slægt (latin):
Populus

Slægt (dansk):
Poppel

Artiklen findes i:
Årgang 1968, bind 3, hæfte 1, side 45-52

DOWNLOAD ARTIKEL