Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hvordan klarer Fagus sylvatica og Platanus hispanica sig i bymiljøet?


Forfatter:

Johansen, Irene Engstrøm

Titel (dansk):
Hvordan klarer Fagus sylvatica og Platanus hispanica sig i bymiljøet?

Titel (engelsk):
How do Fagus sylvatica and Platanus hispanica manage environmental conditions in urban areas?

Nøgleord (dansk):
Udbredelse, vejtræ, miljøparametre

Nøgleord (engelsk):
Distribution, street tree, environmental conditions

Familie (latin):
Fagaceae, Platanaceae

Familie (dansk):
Bøgefamilien, Skålfrugtfamilien, Platanfamilien

Slægt (latin):
Fagus, Platanus

Slægt (dansk):
Bøg, Platan

Lokalitet:
Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2001, bind 19, side 11-27

DOWNLOAD ARTIKEL