Foreningen

Foreningens formål

Hvis du interesserer dig for træer og buske er Dansk Dendrologisk Forening svaret!
I Dansk Dendrologisk Forening kan du møde medlemmer, der har særlig interesse for træer og buske som anvendes i haver, parker og skove samt langs gade og vej. Dendrologi kommer fra græsk og betyder læren om træer.
Årskontingent er 250 kr.

Aktiviteter
Foreningen udgiver et årsskrift, afholder ekskursioner i Danmark og udlandet under ledelse af fagfolk, afholder møder med foredrag, demonstrationer og træbestemmelse.

Ekskursioner
En vigtig del af foreningens aktiviteter er at arrangere en række ekskursioner til områder af særlig dendrologisk interesse, for eks. haver, parker, træsamlinger, samt til skove og andre landskabstyper.Ekskursion til Rungstedlund 2020

Ekskursionerne går til indland og udland. Der er tale om arrangementer som varer fra en halv dag til 1-2 uger. Oftest er det 1-2 dags udflugter i Danmark eller tilstødende landområder. Større udlandsrejser afholdes hvert andet år. Tidligere udlandsture har gået primært til alle egne af Europa, men også fjernere mål som Tyrkiet, Sydafrika og det nordøstlige USA har været besøgt.

Årsskriftet
Foreningen udgiver et særligt fyldigt årsskrift med illustrerede artikler, f.eks. grundige beskrivelser af enkelte træslægter og artssamlinger i arboreter, parker og skove, og beretninger fra foreningens rejser i Danmark og i udlandet. Årsskriftet udsendes til alle foreningens medlemmer.
Under menupunktet Artikler findes et index til tidligere numre af Årsskriftet.


Mere om foreningen
Du kan læse mere om foreningen via nedenstående links:
Foreningens bestyrelse
Kontakt foreningen
Foreningens love
Foreningens årsskrift
Foreningens hvervefolder
Bliv medlem