Dansk Dendrologisk Årsskrift


Strejftog i Ørkenarboretet


Forfatter:

Schlätzer, Georg

Titel (dansk):
Strejftog i Ørkenarboretet

Titel (engelsk):
Impressions from the Desert Arboretum

Nøgleord (dansk):
Arboret, plantesamling, dyrkning, dimensioner, tilpasning

Nøgleord (engelsk):
Arboretum, plant collection, cultivation, dimensions, adaptation

Familie (latin):
Betulaceae, Rosaceae, Malaceae, Myricaceae, Caprifoliaceae, Elaeagnaceae

Familie (dansk):
Birkefamilien, Rosenfamilien, Kernefrugtfamilien, Porsfamilien, Sølvbladfamilien

Slægt (latin):
Alnus, Amelanchier, Myrica, Rosa, Lonicera, Elaeagnus

Slægt (dansk):
El, Bærmispel, Pors, Rose, Gedeblad, Sølvblad

Lokalitet:
Ørkenarboretet, Søbjerglejet, Jylland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1970, bind 3, hæfte 2, side 143-158

DOWNLOAD ARTIKEL