Dansk Dendrologisk Årsskrift


Abies-tur i Arboretet. Ud fra en anvendelses- og forskningsmæssig synsvinkel


Forfatter:

Ole K. Hansen

Titel (dansk):
Abies-tur i Arboretet. Ud fra en anvendelses- og forskningsmæssig synsvinkel

Titel (engelsk):
Abies excursion of the Arboretum. From an application and research perspective

Lokalitet:
Arboretet, Hørsholm

Artiklen findes i:
Årgang 2017, bind 34, side 30-41

DOWNLOAD ARTIKEL