Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hvordan opstår troldeskov?


Forfatter:

Lange, Johan

Titel (dansk):
Hvordan opstår troldeskov?

Nøgleord (dansk):
Troldeskov, mikroklima, vind, fyrrevikler, tæppedannelse, vrang

Nøgleord (engelsk):
?, micro climate, wind, ?, prostrate and freak growth form

Familie (latin):
Pinaceae, Rosaceae, Malaceae, Ulmaceae

Familie (dansk):
Granfamilie, Rosenfamilien, Kernefrugtfamilien, Bøgefamilien, Elmefamilien

Slægt (latin):
Abies, Picea, Pinus, Malus, Fagus, Ulmus

Slægt (dansk):
Ædelgran, Gran, Fyr, Æble, Bøg, Elm, Ælm

Lokalitet:
Danmark, Sverige, Öland

Artiklen findes i:
Årgang 1979, bind 5, hæfte 2, side 106-138

DOWNLOAD ARTIKEL