Dansk Dendrologisk Årsskrift


Magnoliahybrider och -hybridisering


Forfatter:

Flinck, Karl Evert

Titel (dansk):
Magnoliahybrider och -hybridisering

Nøgleord (dansk):
Hybridisering, morfologi, artsbeskrivelser, kromosomnumre

Nøgleord (engelsk):
Hybridization, morphology, species descriptons, chromosome numbers

Familie (latin):
Magnoliaceae

Slægt (latin):
Magnolia

Slægt (dansk):
Magnolie

Artiklen findes i:
Årgang 1980, bind 5, hæfte 3, side 10-41

DOWNLOAD ARTIKEL