Dansk Dendrologisk Årsskrift


SkovtrŠernes historie


Forfatter:

Erik Dahl KjŠr

Titel (dansk):
SkovtrŠernes historie

Titel (engelsk):
The history of the forest trees

Artiklen findes i:
Årgang 2014, bind 31, side 25-34

DOWNLOAD ARTIKEL