Dansk Dendrologisk Årsskrift


Genetiske markører i skovtræforædlingen


Forfatter:

Wellendorf, Hubert

Titel (dansk):
Genetiske markører i skovtræforædlingen

Nøgleord (dansk):
Isoenzymer, genmarkører, genomkortlægning, DNA-markører, QTL, Quantitative Trait Loci

Nøgleord (engelsk):
Isoenzymes, gene markers, genome mapping, DNA markers, QTL, Quantitative Trait Loci

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Picea

Slægt (dansk):
Gran

Artiklen findes i:
Årgang 1993, bind 11, side 34-40

DOWNLOAD ARTIKEL