Dansk Dendrologisk Årsskrift


Nogle dendrologiske artsproblemer


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Nogle dendrologiske artsproblemer

Titel (engelsk):
Some problems concerning the conception of species especially within dendrology

Nøgleord (dansk):
Artsbegreber, dendrologi

Nøgleord (engelsk):
Species concepts, dendrology

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 79-88

DOWNLOAD ARTIKEL