Dansk Dendrologisk Årsskrift


Iagttagelser af Araucaria araucana i Vestnorge


Forfatter:

Søndergaard, Poul

Titel (dansk):
Iagttagelser af Araucaria araucana i Vestnorge

Nøgleord (dansk):
Bemærkelsesværdige træer, klimatisk tilpasning, frøsætning, dimensioner

Nøgleord (engelsk):
Noteworthy trees, climatic adaptation, seed set, dimensions

Familie (latin):
Araucariaceae

Slægt (latin):
Araucaria

Slægt (dansk):
Abetræ

Lokalitet:
Bergen, Norge

Artiklen findes i:
Årgang 1975, bind 4, hæfte 2, side 28-46

DOWNLOAD ARTIKEL