Dansk Dendrologisk Årsskrift


Forsthaven, Århus. Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966


Forfatter:

Lange, Johan

Titel (dansk):
Forsthaven, Århus. Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966

Nøgleord (dansk):
Plantesamling, arboret, planteliste

Nøgleord (engelsk):
Plant collection, arboretum, list of plants

Lokalitet:
Århus, Jylland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1967, bind 2, hæfte 3, side 360-421

DOWNLOAD ARTIKEL