Ekskursioner 2023


Onsdag den 28. juni
Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr arrangerer rundvisning på Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, sammen med Dansk Dendrologisk Forening og Svensk Växtpatologisk förening.

På Campus SLU Alnarp udføres forskning og undervisning vedrørende ”landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk.” Selve campusområdet omfatter ud over forsøgsarealer også en stor park med gamle træer, samt en mindre skov (Alnarps Västerskog).

Bemærk venligst, at deadline for tilmelding er torsdag d. 18. juni!

Download programmet her.


Alnarp Slot. Foto: Wikimedia (CC BY-SA 3.0)Lørdag den 26. august
Der afholdes medlemsekskursion til J.C. Jacobsens Have og Vestre Kirkegård i Valby, København. Ekskursionen afholdes i samarbejde med DSPS (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr).


Foto: Carlsbergfondet

Vi mødes kl. 10.00 ved J.C. Jacobsens Have (tidligere kaldet Carlsberghaven), indgang fra Bohrsgade over for Flaskegade, den nærmeste S-togsstation er – selvfølgelig – Carlsberg. Denne have, der oprindeligt var J.C. Jacobsens private have, og siden blev haven hørende til den æresbolig, som J.C. Jacobsens hjem blev omdannet til, har gennem de senere år gennemgået en omfattende restaurering med henblik på at forsøge at genskabe den oprindelige have. Der står en del interessante træer, som Iben M. Thomsen vil fortælle os om. Man kan læse mere om haven og dens historie her.

Derefter går vi via broen over banen til Vestre Kirkegård, anlagt i 1870 og med sine 54 ha landets største kirkegård. Også har vil vi se en række spændende træer, men størrelsen af kirkegården betyder, at vi må nok koncentrere os om området omkring søen (”Det Røde Hav”) og Stjernevejen. Gunner Thalberg vil vise os rundt.

Download evt. brochuren om Vestre Kirkegård, hvor 50 bemærkelsesværdige træer er markeret, og naturligvis også mange af kirkegårdens kendte permanente beboere.

Medbring en madpakke, foreningen giver en øl eller vand.