Ekskursioner 2018


Lørdag den 26. maj

Besøg i Dæmpehaven og Joel Klerks Planteskole


Dagen giver medlemmerne muligheden for først at besøge en stor privat have, hvor der i 40 år har været arbejdet med træer og andre planter og derefter besøge en produktionsplanteskole for træer, hvor moderne produktionsmetoder og udvikling vises stor opmærksomhed.

PROGRAM

11.00 -14.00
Besøg i Dæmpehaven, Frederik 7 Vej 14, 3450 Allerød. Der kan og må ikke parkeres på Fr. 7 Vej, men kun på P-pladsen, hvor Fr. 7 Vej munder ud i Kirkeltevej. Herfra er der 10 minutters gang ad vejen til haven. Vi foreslår, at medlemmerne spiser deres medbragte frokost i haven. Værterne serverer kaffe og drikkevarer til frokostpakken.

14.30 – 18.00
Besøg på Joel Klerks Planteskole, Lille Lyngbyvej 37, 3400 Hillerød
Planteskolen er en produktionsplanteskole med produktion af træer, hovedsagelig brugstræer til by og park samt syrener i et bredt sortiment.
Vi ønsker at give et indblik i hvordan træerne produceres, håndteres og sælges og vil ikke i denne sammenhæng gå i dybden med eksoter.
Vi mødes på planteskolen, hvor der er gode parkeringsmuligheder og går en guidet tur, hvor vi ser unge podninger og de forskellige stadier for til sidst at se 15 år gamle og 6-8 meter høje salgsfærdige træer.
Undervejs ser vi på solitære syrener i fuldt flor på hele marker.
Se evt. hjemmesiden www.klerk.dk

Ved 18-tiden tænder Joel og Mette grillen, og der serveres lidt grillmad med tilbehør. Hvis man ønsker at deltage i denne spisning bedes man indikere dette ved tilmeldingen, som sker til joel@klerk.dk. Der vil blive opkrævet 100 kr for deltagelse i spisningen.

DÆMPEHAVEN
Haven , der er 5.500 m2, er beliggende i den nordlige udkant af Tokkekøb Hegn. Den gennemstrømmes af et lille åsystem, hvor vandføringen primært beror på afvandinger fra Store Dyrehave. Haven er fordelt på to parceller, hvor den ene (nr. 16) ejes af Ole og Helen Rolf Jacobsen og den anden (nr. 14) af Inger Tribler og Bjarne Leth Nielsen.

Ideen om en åben fælleshave uden skel stammer fra 1989, hvor Ole Rolf og Bjarne Leth, begge tidligere formænd i Rhododendronforeningen, med familierne besluttede at skabe en rhododendronsamling, primært baseret på arter. Rhododendronsamlingen, der i dag tæller ca. 200 arter og hybrider, blev opbygget af eget plantemateriale og formeringer fra frø, stiklinger og podninger. De første planter er i dag mere end 30 år gamle og har nået størrelser på 3-4 meter. Samlingen en dog løbende blever forynget og fornyet. Havens overordnede karakter er en woodland garden med overstandere af eg, fyr, bøg og birk; en grøn dækkende bund af skyggetålende stauder og vilde planter og et mellemlag af rhododendron og træagtige buske. I takt med etablering af rhododendronsamlinger er der indplantet et stort antal mindre løvtræer der bl.a. omfatter arter af magnolier, røn og Acer. Der ses ligeledes arter fra slægterne Stewartia, Trochodendron, Taxodium, Ostrya, Cornus, Liquidamber, Nyssa, Styrax, Cercidiphyllum, Metasequoia, Parrotia, Pyrus, Phellodendron, Robinia, Betula, Euonymus, Kalmia, Pieris, Forthergilla m.fl.
Lørdag d. 1. september

Ekskursion til Draved Skov og Bolderslev Skov


Afholdes i samarbejde med Danske Forstkandidaters Forening

De to skove er nogle af vore mest interessante naturlige skove. Bl.a. på grund af store forekomster af småbladet lind - urskovens vigtigste træart. Begge skove er i dag udlagt som urørt skov. Dele af Draved Skov har været det siden 1948, hele skoven siden år 2000, og Bolderslev Skov blev udlagt for 10 år siden.Lindetræer i Bolderslev skov. DNA analyser har afsløret, at træerne med de røde bånd er genetisk identiske.
Foto: Eva Ortvald Erichsen

Turen foregår til fods, hvor Peter Friis Møller med særligt fokus på lind fortæller om nogle af de skovhistoriske og biologiske undersøgelser, der er udført gennem tiden i Draved, og PhD studerende Eva Ortvald Erichsen vil bidrage med den nyeste viden omkring genetik og klonstrukturer i småbladet lind baseret på sine DNA studier.
Se en lille video, hvor Eva fortæller

Mødested: Kl. 10.30 på p-pladsen i midten af Draved Skov.
Under kyndig vejledning fra Peter Møller Friis foregår turen til fods rundt i Draved Skov.
Kl. ca. 13.30 køres videre til Bolderslev Skov. Arrangementet forventes færdigt kl. 16.30.
Bemærk at turen foregår som en rask gåtur gennem skovene. Af praktiske grunde bedes deltagere tilmelde sig til Erik Dahl Kjær.
Søndag d. 7. oktober

Besøg på Arboretet i Hørsholm


Tid: 13.00 – 16.00.

Hvorfor får træerne høstfarver? Besøg på Arboretet i Hørsholm, hvor vi ser nogle af de flotte høstfarver og samtidig hører om de nye formidlingsfaciliteter, som 15. Juni Fonden har indrettet på Arboretet.
Rundviser: Erik Dahl Kjær.Arboretet i høstfarver: Nyssa sylvatica (tupelotræ) i midten af billedet foran nåletræerne i den nordamerikanske afdeling.
Foto: Jerry Lewerens.