Ekskursioner 2006


Lørdag d. 20. maj kl. 13.30 – 17.30


Ekskursion til Haderslev Statsskovdistrikt


Ekskursionsleder: Statsskovrider Carsten Ørnsholt
Mødested: "Tørning Mølle", Tørningvej 6, 6500 Vojens
Mødetid: Kl. 13.30
Program: Statsskovrider Carsten Ørnsholt vil være vores vært på hele ekskursionen. Vi starter på Tørning Mølle, en smuk gammel vandmølle, hvortil der også er et lille og gammelt arboret. Derefter fortsætter turen til Pamhule Skov,
Dyrehaven ved Haderslev, naturgenopretningsområdet Hindemade og Haderslev Vesterskov m.m. Vi forventer at afslutte turen omkring kl. 17.30. Vi når så meget, som vi kan overkomme af ovenstående punkter.
Turen arrangeres i samarbejde med "Fonden for Træer og Miljø".
Kl. 18.30 er der mulighed for at deltage i fælles aftenbuffet på den Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld sammen med Fonden for Træer og Miljø's medlemmer.
Ønsker man at deltage i aftenbuffeten, bedes man tilmelde sig til Fonden for Træer og Miljø, tlf. 38 11 32 05
Turarrangør: Niels Bundgaard, tlf. 87 98 91 30
Kort: Klik herLørdag d. 10. juni 2006


Ekskursion til Vestsjælland


Ekskursionsleder: Britta Møller Madsen
Mødested: Jyderup Station (Holbæk-Kalundborg banen)
Mødetid: Kl. 10.00
Program: Besøg ved Bromølletaksen - en olding blandt danske taks.
Kl. 11.30 til ca. 15. Vesterbygaard (Vesterbygaardsvej 20, mellem Jorløse og Jerslev Nordkrog/Ubby). Dorte Fonnesbech-Wulff Estrup viser rundt i den ca. 5 ha store park og fortæller om parkens historie. I parken findes mange store og sjældne træer, hvoraf en del er plantet i slutningen af 1800-tallet. - Medbragte madpakker kan indtages i parken.
Kl. 15 til ca. 17. Turen fortsætter til Eskebjerg Vesterlyng (mellem Eskebjerg og Havnsø) - en gammel kysthede, der aldrig har været opdyrket, men benyttet til sommergræsning for køer og heste. I nærheden ligger Mareskov, en gammel stævningsskov som er under retablering af Vestsjællands Amt (gummistøvler anbefales).Lørdag d. 19. august


Ekskursion til Corselitze og Fuglsang


Vi mødes på Corselitze kl. 10.
Velkomst og orientering om Det Classenske Fideicommis ved Godsforvalter Poul Schreiner Hansen.
Gåtur i Fruens Ege med stop ved Valdemarsegen, Adam og Eva og de øvrige fredede gamle ege. Herunder lidt generel orientering om skovdyrkning og skovhistoriske forhold.
Kørsel til Fuglsang.
Parkvandring med Havekonsulent Jørgen Holm med focus på dendrologien.
Gåtur til Skejten, strandeng ved Guldborgsund med gamle ege bl.a kendt fra Oluf Rudes malerier.
Orientering om planerne om nyt kunstmuseum på Fuglsang. Byggeriet påbegyndes i august.
Afslutning ca. kl. 16.
Frokosten passes ind i programmet, når sulten melder sig. I tilfælde af regnvejr kan vi gå ind i spisesalen i kælderen på Fuglsang. Madpakker medbringes. Godset sørger for øl/vand.Lørdag d. 9. september


Ekskursion til Silkeborg Statssskovdistrikt


Mødested og -tid: Vi mødes på skovridergården på Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg kl. 10.
Velkomst og orientering om Silkeborg Statsskovdistrikt ved skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, hvorefter vi bruger resten af formiddagen i Vådbundsarboretet, Arboretum Paludosum som ligger lige ved siden af skovridergården. Ca. kl. 12-13 spiser vi frokost i haven ved skovridergården. Er det dårligt vejr findes indendørs mulighed. Skovdistriktet giver drikkevarer til frokost. Resten af eftermiddagen bruger vi i distriktets øvrige skove omkring Silkeborg. Her skal vi bl.a. se dyrkning af vestamerikanske træarter, f.eks. douglas, sitka, grandis, nobilis, og tsuga. Vi vil også passere store eksemplarer af rødgran og ædelgran, og I skal helle ikke snydes for Danmarks højeste træ, som bliver genmålt nogle få dage før ekskursionen, så vi kan se om den stadigvæk gror i højden.
Programmet forventes at slutte ved 17-tiden. Deltagelse i turen er uden tilmelding.
Derefter er der mulighed for fællesspisning i distriktets nye grillhytte i Hvinningdal Skov. Pris 50 kr. Tilmelding til fælles spisning er nødvendig og skal ske til Niels Juhl Bundgaard Jensen på mail nbj@sns.dk eller tlf. 8798 9128 senest 4. september.Lørdag d. 7. oktober


Ekskursion til Langesø


Mødested: Kl. 10 ved Langesøvej (uden for slottet) (kontoret)
Temaet er Langesø's spændende træarter og deres historie, samt parken. Guide vil være skovrider Finn Jakobsen og docent Hans Roulund. Langesø gods ligger 15 km vest for Odense. Godset omfatter 900 hektar, hvoraf hovedparten er skovbevokset. Langesø's historie kan føres tilbage til 1600-tallet. Langesø er et intensivt drevet skovbrug med store rekreative værdier. Derfor hører Langesøskovene til landets mest publikumsbesøgte skove.Skovene er karakteriseret ved et usædvanligt stort antal træarter, som er indført i dansk skovbrug i midten af 1800-tallet. I 1824 drog den skotske botaniker David Douglas til den amerikanske stillehavskyst for at studere skovene der. Han hjemførte frø fra douglasgran, nobilis, sitkagran, som gav træer til botaniske haver og parker i hele Europa. I 1868 begyndte skovrider Carl Bloch at plante disse træarter i Langesøskoven sammen med Nordmannsgran, som blev fundet i Georgien ved Sortehavet af den finske botaniker Alexander Nordmann. Også Sequoiadendron (redwood) fra Californien og thuja (western red cedar) fra Washington og cypres (Port Orford Cedar) fra Oregon blev plantet i Langesøskovene i denne periode.