Ekskursioner 2022


Lørdag d. 20. august

Ekskursion til Gribskov


Tid:Kl 10:30 - afslutning ca kl 16 i Nødebo.
Sted: P-plads Tinghussøen (Frederiksværksvej, ca 325 m vest for Mårum station).

Vi besøger von Langens lærk fra 1770’erne i Tinghusplantage, ikke mindst det berømte V44, som Syrach-Larsen 150 år senere udvalgte til sit arbejde med at udvikle skovtræforædling. Et træ der derfor er kendt i hele verden, og som i dag – næsten 100 år senere – kun er endnu mere imponerende.
 
Vi ser andre spor af von Langens virke. Vi besøger de 200 år gamle flådeege og Thuja plicata, der til trods for deres ’kun’ 100 år har produceret en imponerende tilvækst.
 
Det bliver en dag fyldt med store træer og spor af menneskers virketrang i skoven, og hvor vi naturligvis også hører om UNESCO-udpegningen af parforcelandskabet. Men hvor vi også skal høre om fremtidens planer for skoven uden skovdrift, men med elge og kronhjorte.
 
Ekskursionen er et fælles arrangement mellem Dansk Dendrologisk Forening, Danske Forstkandidaters forening og Skovhistorisk selskab.
 
Transport mellem 3-4 punkter sker i egne biler, men ekskursionen er baseret på at vi går til fods gennem skoven og ser på træer, skovdrift og kulturspor.  Så som altid: husk godt fodtøj og beklædning der passer til vejret.
 
Vi slutter på parkeringspladsen ved Skovskolen i Nødebo (Nødebovej 77a), så vi kan reducere antallet af biler, hvis man mødes med en ven der og kører sammen til Tinghussøen.
 
Offentlig transport: Mail Erik hvis du vil komme med offentlig transport til Mårum station eller Skovskolen, så prøver han at organisere plads i en af bilerne mellem punkterne.  
 
Af praktiske grunde er tilmelding nødvendig. Tilmelding til Erik Kjær  edk@ign.ku.dk (gerne med emne-felt ’Grib skov’), senest 13/8.