Ekskursioner 2009


Fredag d. 5. juni, Grundlovsdag


Ekskursion til Geografisk Have, Kolding
Mulighed for indkøb af sjældne træer og buske


Mødested: Bagindgang til Geografisk Have (se kortudsnit)
I forbindelse med plantemarkedet vil der være mulighed for at købe frokost.
Mødetid: kl 9.00 Sluttidspunkt: ca. kl. 13.00
Ekskursionsvært: Leder af Geografisk Have, Kolding: Astrid Jørgensen.

Grundlovsdag går turen til Geografisk Have i Kolding, hvor Astrid Jørgensen vil lede en guidet tur rundt i Geografisk Have af ca. 1½ times varighed. Derefter bliver der rig mulighed for at købe planter på Danmarks største plantemarked med planteudbydere fra flere lande. Vi mødes ved bagindgangen til Geografisk Have på Chr. den IV’s vej.

Geografisk Have er en 12 hektar stor, botanisk have, hvor det geografiske relaterer sig til, at træer, buske og urter er plantet sammen efter oprindelsesland. Et eksempel herpå er Kina, hvor man kan opleve det kinesiske duetræ underplantet med kinesiske Rhododendron ved siden af kinesiske, forårsblomstrende primula, der efterfølges af den kinesiske, stilket bronzeblad.

De geografiske afdelinger står som kulisser på begge sider af det brede græsplænebånd, der løber ned gennem haven. Nordamerika, Japan, Kina, Sydamerika, Manchuriet, Korea, Sibirien og Sydvestasien findes sammen med Rosarium og Rosenhave på den østlige side af den række af store, gamle egetræer som fra indgangspartiet strækker sig mod syd.

Efter Kolding Kommunes overtagelse i 1963 planlagde og gennemførte Aksel Olsen, som konsulent for kommunen, anlæggelsen af en geografisk have på størstedelen af det kommunalt ejede areal incl. den gamle og oprindelige geografiske have i Syvdalen. Således blev Kina-afdelingen udvidet betydeligt op langs hele østskellet. Nye afdelinger af Japan og Nordamerika blev anlagt langs vestskellet, og nye geografiske områder omfattende Sydvestasien, Sibirien, Manchuriet og Korea, blev anlagt langs rækken af egetræer mod nordvest.Aksel Olsens planteskole blevet ført videre af Aksel Olsens datter, Anna Thora Olsen. Aksel Olsen, skaberen af Geografisk Have, døde i 1982 – 95 år gammel - som en meget, såvel i Danmark som i udlandet, anerkendt planteskolemand.
I 1968 åbnedes Koldings Geografiske Have som en offentlig besøgshave.
Læs mere om ekskursionsmålet her.

Turarrangør: Jørgen Olsen, tlf. 26727661Lørdag d. 20. juni


Ekskursion til Skåne. Skønne naturlokaliteter med særlige træformationer og en særlig plantesamling


Mødested: P-Plads ved Dalby Söderskog kl. 10.00 (Følg motorvejen mod Stockholm og drej af ved frakørsel 16. Nordanå fortsæt til Dalby se kort. Regn med ca. 45 min. fra Kastrup). Kort
Varighed 10.00 – 17.00 (Turen slutter i Svalöv med 110 km til Amager sv.t. ca. 1 times kørsel)
Frokost: Madpakke og egne drikkevarer
Turen foregår i privatbiler. Tur-arrangøren modtager gerne oplysninger om ledige pladser/ønske om kørelejlighed.

Ekskursionspunkter:
1. Dalby Søderskog Introduktion til en naturskov i særklasse: Dalby Söderskog, som blev indviet i 1918, er med sine 37 hektar (0,37 km²) nok Sveriges mindste nationalpark. Dalby Söderskog Nationalpark er en unik løvskov, hvor man kan få en fornemmelse af, hvordan skoven i Sydsverige oprindeligt har set ud. Dalby Söderskog er en lille urskov af ask, elm, eg og bøg. Desuden vokser her hestekastanje, lind, ahorn og pil. For ikke så mange år siden blev Elmebestanden i Dalby Söderskog ramt af elmesyge. Hvad betyder det for skoven og Elmen?

2. Anderstorp Eneskog Et græsningsoverdrev med tæt bevoksning af 100-årigeenebuske/træer op til 10-12 meters højde. Omkring landsbyen Anderstorp ligger der rester af næringsfattige græsningsoverdrev. På et af disse har der gennem tiden udviklet sig en tæt bestand af Ene (Juniperus communis) med alle enesvækstformer repræsenteret. Enerne angives at være op mod 100 år. Hvordan vil området udvikle sig?

3. Söderåsens Nationalpark Skäralid er en canyonlignende struktur (egentlig en forkastning), som skærer sig ind i Söderåsens østside. Det enestående naturfænomen blev i 2001 udpeget som Sveriges seneste Nationalpark. Der findes næringsrige løvskove og dramatiske klippeformationer at beskue. Her vil vi bl. a. se Småbladet Lind i en helt særlig vækstlokalitet, hvor den formodentlig har kunnet overleve 3-4.000 år.
Efter kørsel ad serpentinervej over Söderåsen kommer vi til dagens sidste punkt.

4. Hjalmar Nilssons Park ved ’Svalöf Weibulls’ bygninger i Svalöv. Parken er anlagt 1889-1891 omkring Sveriges Utsädesförening hovedbygning. Hjalmar Nilsson var forstander for Utsädesforeningen 1890-1925 og den drivende kraft bag parkens udvikling. Der er løbende plantet nyt og parken dækker nu ca. 1 ha. med over 250 forskellige vedplanter repræsenteret.
PDF-fil med kortfattet (ufuldstændig) oversigt over parkens plantearter kan downloades her.

Turarrangør: Peter Günther tlf. 39681981Søndag d. 23. august


Ekskursion til Rold Skov og Lille Vildmose


Varighed: 10.00 – 17.00
Frokost: Madpakke Nb: SNS giver øl/vand og kaffe.
Turvært: Skovrider Bent Egede Andersen
Mødested: P-pladsen i Rebild ved indgangen til Rebild Nationalpark (se kort). Turen foregår i privatbiler. Turarrangøren modtager gerne oplysninger om ledige pladser/ønske om kørelejlighed.

PROGRAM
10.00-12.00 Rebild Bakker og Gravlev ådal (naturgenopretning af sø og å netop afsluttet)
12.00-12.45 Kørsel til "Klænghuset" og frokost her. SNS giver øl/vand og kaffe.
12.45-14.30 Vandretur til "den Jyske Skovhave", undervejs ses på gl. nåletræer i fri dressur
14.30-15.00 Kørsel til Lille Vildmose
15.00-16.00 Naturgenopretning i Portlandmosen
16.00-17.00 Afslutning ved Tofte sø, fugletårn, skarver og måske Havørne (husk kikkert)

Turarrangør: Niels Juhl Bundgaard tlf. 87989130 eller 40463834.Lørdag d. 3. oktober


Ekskursion til Vestsjælland


Turvært: Skovrider Arne Jørgensen
Varighed: 10.00 – 17.00
Frokost: Madpakke
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Mødested: P-pladsved Sanddobberne (se kort). Turen foregår i privatbiler. Turarrangøren modtager gerne oplysninger om ledige pladser/ønske om kørelejlighed

PROGRAM
10.30 Enghave Skov. Urørt siden først i 1980’erne. Rødel. Vegetation og krat mod Sejerøbugten. Ramsarområde. Rastelokalitet for trækfugle. Geologi og tilskylninger fra havet.
11.15 Dragshom Slot. Historie. Træer i Park
12.15 Vejrhøj. Bjergene/Rævebjerg evt. Mads’ hus. Geologi, Botanik.
Vi håber på godt vejr, så vi under dette punkt kan sidde på jorden på Vejrhøj eller andetsteds i landskabet og spise den medbragte mad
15.00 Odsherred Naturskole. Naturskole, Platan
15.45 Hov Vig/Nakke. Fuglereservat/skovrejsning/naturpleje. Evt. Sandflugtsplantagen
17.00 Afslutning

Turarrangør: Niels Juhl Bundgaard tlf. 87989130 eller 40463834.