Ekskursioner 2020


Torsdag d. 17. september

Strødam Naturreservat med fokus på svampe og insekter

Tid: kl. 15.30 – 17.30
Sted: Gadevangsvej 109B, 3400 Hillerød
Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr inviterer til tur til Strødamreservatet med seniorrådgiver Thomas Læssøe, Biologisk Institut, Københavns Universitet som guide. Reservatet er på 160 hektar, hvoraf ca. 100 ha er dækket af skov. Dele af skoven har ligget urørt hen uden indgreb siden fredningen i 1925, og er dermed et af de ældste urørte naturskovsarealer i Danmark. Reservatet er lukket for offentligheden, men stilles til rådighed for videnskabelige undersøgelser.
Medbring solidt fodtøj og påklædning efter vejret.
Alle er velkomne. Tilmelding (registration) til Lisa Munk: lm@plen.ku.dk (mobil 2178 7551) eller Iben M. Thomsen: imt@ign.ku.dk (mobil 2227 0500) senest torsdag 10. september.
Lørdag d. 26. september

Rungstedlund - Træer for fuglelivet!


Tag på gåtur med Peter Friis Møller rundt i Karen Blixens fuglereservat på Rungstedlund – med masser af mulighed for at drøfte både kultur og natur.

Temaet er træerne og forvaltning af fuglereservatet – som Karen Blixen lagde vægt på også skal komme ’de jordløse byboer’ til gode. Vi når ikke at besøge Karen Blixen museet, men museet åbner kl. 10, så der er god mulighed for at besøge det på egen hånd inden turen (detaljer på museets hjemmeside).    

Vi mødes kl. 13 på Rungstedlund, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst. Der er begrænsede parkeringsmuligheder, så det er en god ide at parkere på pladsen overfor Rungsted Havn, ved krydset mellem Rungstedvej og Strandvejen – eller mere klimavenligt: Tage toget til Rungsted Kyst og gå den fine lille tur fra stationen til Karen Blixen Museet. Det er bare at følge pilene. Man kan også parkere ved stationen og gå den lille tur på knap 1,5 km. Vi regner med at turen varer til kl. ca. 16.  Af praktiske grunde bedes man tilmelde sig til Erik Kjær senest 24/9.Peter Friis Møller har gennem en årrække arbejdet med nænsom forvaltning af naturen, ikke mindst træerne på Rungstedlund ud fra Karen Blixens ideer om at skabe et fristed for fugle og mennesker. I 2019 bistod han Hørsholms borgmester og lokale skolebørn med at plante en ny podning af ’Lytter-egen’ (og dermed af Snoegen), som vi vil tilse og høre mere om på turen.