Ekskursioner 2012


Søndag d. 3. juni


Ekskursion til Gribskov


Mødested: Skovridergården Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted
Mødetid: Kl. 10.00
Dagens ekskursion vil blive rundt i Gribskov. Vi vil få et indtryk af de mange kulturhistoriske spor, der er i skoven, højryggede agre, parforcejagtvejssystem etc.
Vi vil se skovens omlægning til naturnær skovdrift, genskabelse af naturlig hydrologi, græsningsskov mm. Ligesom vi vil se en række historiske træer, - flådeege, figur 8, Rostgårdsbøge.
Undervejs vil vi gøre stop ved en overdækket bålplads, hvor medbragt mad og drikke kan indtages.
Ekskursionen forventes afsluttet kl. 15.
Ekskursionsvært: Skovrider Jens Bjerregaard Christensen
Turarrangør: Anders Korsgaard, som kan kontaktes på mobiltlf. 23 68 42 90.
Søndag d. 3. juni


22.-23. september


Ekskursion til Midt- og Vestjylland


Mødetid: kl. 10.00

Lørdag den 22. september besøges Søby brunkulslejer med spændende natur og resterne af Ørkenarboretet. Vi bliver vist rundt af skovfoged Hans Jensen.
Mødestedet er Brunkulsvej 17, 7400 Herning. Adressen kan nok ikke findes på GPS, men ejendommen ligger fra Søbylund mod vest over jernbanen ad Brunkulsvej mod Søby. Husnummeret står ved Brunkulsvej og der er ca. 300 m ind ad grusvej til ejendommen.
Der spises medbragt mad og drikke inden vi forlader brunkulslejet.
Derefter køres til Ingrid og Henrik Jensen ejendom ved Ørnhøj. Her skal vi se deres store have med store træer og mange sjældne planter fra udlandet.
Vi forventer at slutte dagen ved 17-tiden.
Søndag den 23. september mødes vi kl. 10.00 ved planteskolen Skovlund ved Holstebro. Her vil Niels Jørgen Holm Pedersen vise rundt i den spændende træartssamlingen, der er startet i 1980’erne.
Derefter besøger vi Anne Marie Lund Pedersen i Lønbæk Planteskole. Du kan læse mere om planteskolen på www.loenbaek.dk. Vi forventer at slutte omkring kl. 14.
Turarrangør: Carl Jensen (kan træffes på tlf. 21 42 21 61 eller mail
Vi arbejder på endnu et arrangement på Sjælland i sensommeren.
Følg med på hjemmesiden. Der udsendes ikke program på papir.