Ekskursioner 2013


Lørdag d. 4. maj


Ekskursion til Vestfyn


Mødetid: kl. 10.00

Vi mødes på Hindsgavl Slot, hvor slotsgartner Carsten Schleef tager os på en rundvisning i slotshaven. Ifølge slottets brochure er der en ”overflod af gamle sjældne træer”, men der gives ingen nærmere artsspecifikationer.


Hindsgavl slotshave

En gennemgang af Søren Ødums danske udgave af Alan Mitchells: Træer i Nordeuropa har ikke vist nogen optegnelser af bemærkelsesværdige træer, men ifølge et referat af en ekskursion foreningen afholdte for over 30 år siden skulle der være en del at se. Referatet er at finde i Årsskriftet fra 1981. Træregisteret nævner et enkelt træ (”Fruens Bøg”), men der hersker tilsyneladende usikkerhed om dette træs præcise placering.

Vi skynder os væk fra Middelfart, som nok om eftermiddagen vil være præget af trafikkaos p.g.a. Lillebælt halvmaraton-løbet, og kører ud til Bjarne Dinesen, Asperupgaard, Lærkestræde 2, 5466 Asperup, hvor vi planlægger at være kl. ca. 12.00.

Jeg har bedt Bjarne selv beskrive, hvad vi har i vente:
”I 1975 købte jeg Asperupgaard, en nedlagt gård 12 km fra Middelfart. Den tilhørende grund var på 4800 m2. Der blev fra starten plantet mange magnolier, både forårs- og sommerblomstrende, foruden mange andre mindre almindelige træer og buske købt i danske og udenlandske planteskoler. Der er f.eks. i dag veludviklede eksemplarer af Cercidiphyllum magnificum, Davidia involucrata, Gymnocladus dioica, Liriodendron tulipifera og Toona sinensis.

Desuden rummer haven ca. 400 rhododendron, mest vildarter. En del af planterne har jeg selv lavet, men jeg købte også for snart 35 år siden et antal "voksne" planter i Aksel Olsens planteskole i Kolding. Vinteren 2007/8 lykkedes det langt om længe at købe jord til udvidelse af haven, så den nu er på i alt 23000 m2. Det meste af jorden kom fra Asperup præstegård. Med i købet fulgte egnens største bøgetræ med en stammeomkreds på 4,70 meter. Mange store rhododendron og en del mindre træer og buske er flyttet over i det nye område. De sidste 5 år har jeg plantet ca. 150 magnolier, og derudover mere end 500 forskellige træer og buske. I alt har jeg 225 forskellige magnolier, heraf er der pt. ca. 80 der blomstrer, men altså ikke samtidigt!”

Men det kan være vi på det tidspunkt er så sultne, at vi starter besøget hos Bjarne med at spise vores medbragte madpakker. Bjarne har optaget tusindvis af billeder i sin have og lagt dem på sin hjemmeside.

Dagens tredje programpunkt er Arne Vagn Jakobsens Planteskole, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg, hvor vi regner med at Arne viser os rundt kl. ca. 16.00. Arne og hans planteskole er nok velkendt af de fleste af foreningens medlemmer, skulle der være enkelte, der endnu ikke har besøgt hans planteskole, er her en oplagt mulighed. Arne producerer det meste selv fra indsamlede frø og podekviste. I mange tilfælde vil han være den eneste i landet, hos hvem man kan skaffe et bestemt træ eller busk. Især har han interesse i træer og buske med afvigende, særligt varigerede, bladformer. Men da der ikke er mange navne- eller prisskilte i hans planteskole, er selvbetjening lidt vanskeligt. Så er der et lidt usædvanligt træ eller en busk, som du er på jagt efter til haven, så forespørg Arne (tlf. 64 72 12 62) inden besøget, hvis han har den, kan han have den parat til vi kommer d. 4. maj.

Turarrangør: Peter Hoffmann – tlf. 44 44 22 49 - mail

Download printvenlig udgaveFredag d. 21. juni


Aftentur til Bagsværd


Mødetid: Kl. 18.00

Vi mødes på Aldershvile Planteskole, Bagsværdvej 194, 2880 Bagsværd, hvor indehaveren Jens Bech Jensen vil vise os omkring.

Aldershvile Planteskole ligger smukt ved Bagsværd sø på et område, hvor der i mere end hundrede år har været gartneri- og planteskolevirksomhed. Jens Bech Jensen overtog i 1985 den dengang noget hensygnende planteskole, og han har siden udviklet den til en stor moderne forretning med et af landets mest righoldige sortimenter. Den gennemgribende forandring skete i 1999, hvor hele planteskolens område blev omlagt, og det 1535 m2 store og 5,7 m høje væksthus blev opført. I modsætning til i så mange andre tilsvarende virksomheder lægges der på Aldershvile Planteskole mere vægt på de levende varer (altså planterne) end på de øvrige haveartikler. Sortimentet omfatter bl.a. over 400 forskellige arter og hybrider af rhododendron, over 600 forskellige sorter af roser, ca. 80 typer af japanske løn, ca. 60 slags Camellia, og der er et stort udvalg af endog meget sjældne træer og buske, desuden en stor afdeling med middelhavsplanter. Planteskolen har ca. 30 fastansatte medarbejdere og lige så mange er ansat på løsere basis. På planteskolen afholdes løbende arrangementer, det kan være om orkideer, kamelia, roser, rhododendron, om at holde høns i haven, o.s.v.


Motiv fra Aldershvile Planteskole

Efter omvisningen vil der være mulighed for at deltage i et lille traktement, og der vil selvfølgelig også være mulighed for at købe planter.

Og – for at der kan være lidt mere at tage af sted for, især for medlemmer uden for det nærmeste nabolag – vil der fra kl. 16.00 være åbent i to haver i umiddelbar nærhed af Aldershvile Planteskole:

Gunna og Bertel Würtzen, Helmsvej 34C, 2880 Bagsværd. Grunden blev tilbage i 1960’erne udstykket fra en frøhandlers ejendom, og den er derfor præget af en del større sjældne træer, som han i sin tid havde plantet, perlen må være det 17 meter høje brogetbladede tulipantræ Liriodendron tulipifera ’Aureomarginata’, men der står også andre spændende træer, enkelte er vist ikke helt sikkert artsbestemt.

Men det kan jo så være en lille udfordring for de besøgende, som samtidig kan nyde en meget velplejet have med et let japansk anstrøg, og som ud over de større træer også rummer mange rhododendron og en smuk karpedam. Bemærk, at en del af de spændende træer står langs adgangsvejen ind til haven.

Jeanne og Peter Hoffmann, Helmsvej 20, 2880 Bagsværd. Vi har på en langstrakt lettere kuperet grund plantet (alt for) mange sjældne træer og buske, en del står i krukker, enten fordi de ikke er hårdføre, fordi de stadig er så små, at de ved udplantning ville forsvinde i mængden, eller fordi vi ganske simpelt ikke aner, hvor vi skal finde en permanent plads til dem! Det er svært at fremhæve nogle arter frem for andre, men blandt de godt repræsenterede familier kan nævnes Hamalidaceae, Leguminosae og Styracaceae, der er også rigtig mange arter af Magnolia og Rhododendron.

Turarrangør: Peter Hoffmann – tlf. 44 44 22 49 - mailLørdag d. 7. september


Ekskursion til Helsingør-området


Det er planlagt at besøge 3 steder:

1. Kellerisgården
Mødetid: kl. 10:00
Mødested: Kellerisvej 64, 3490 Kvistgård.
Kommer du ad Helsingørmotorvejen, så er det lettest med afkørsel 4. Kør herefter til højre ca. 700 m, til højre 500 m og igen til højre mod Kelleris. Parker bilen mellem de gamle kirsebærtræer. Foretrækker du ”tynde” veje, så tag evt. afkørsel 5 i stedet (Link til kørselsvejledning).

Kellerisgården er den tidligere D.T. Poulsens planteskole. I forbindelse med afviklingen af planteskolen blev der udplantet adskillige sjældne træer, som nu har vokset sig store og flotte, da de har haft god plads.

Der er både en afdeling med løvtræer og med nåletræer. Omkring søen er der en Rhododendron-samling, og i den østlige ende af parken er der en rosensamling.

Træerne blev i 2002-5 artsbestemt af lektorerne Jørgen Jensen og Marian Ørgaard. Det skete ved at gå hele parken igennem fra en ende og til dels med støtte i de optegnelser, der kunne findes, blandt andet om planter, der blev hjemført af Haslund-Christensen ekspeditionen.

I 2006 var der en del stormfald i parken.

Alle træerne er mærkede med skilte med dansk og latinsk navn, og fremtræder særdeles velholdt.

Ejeren, Jan Walsøe, er desværre blevet forhindret i at være til stede. Det har heller ikke været muligt for Jørgen Jensen og Marian Ørgaard at deltage. I stedet håber jeg (regner stærkt med :-) ), at det vil lykkes at overtale en botanisk kyndig fra Life til at besvare evt. spørgsmål fra ekskursionsdeltagerne.

Afgang fra Kellerisgården kl. ca. 12:00

Vil du vide mere:

http://kelleriisgaarden.dk/
http://kelleriisgaarden.dk/files/Planteliste.pdf (fra 2006).

2. Krogerup Højskole

Kør fra Kellerisgården mod Krogerup (kør på tværs af Kellerisvej og fortsæt ca. 1½ km). Kør ind på Krogerups P-plads, helst ikke på Årstidernes.

Ankomst ca.: 12:15

Her har vi fået lov til at benytte bordene i parken til at indtage den medbragte mad og drikke.

I parken står bl.a. en kæmpe blodbøg (stammeomkreds 6,27 m). Desværre knækkede en af de store grene af under en storm i foråret, og den ser noget miserabel ud efter en meget kraftig beskæring. Der er også et stort tulipantræ samt enkelte andre interessante træer i parken.

Syd for Krogerup ligger Krogerupskovene. Her stod ”Bondos Bøg” eller ”Datobøgen”, der ikke findes mere. Daværende skovrider Bondo havde for vane hvert år at ridse datoen for bøgens udspring ind i barken. En anden kæmpe var ”Solitærbøgen”, som der kan ses rester af i Hejreskov. På markerne står enkelte flotte ege.

Afgang ca. 13:15.

Vil du vide mere:
• Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 113: Krogerup Humlebæk.
Folderen udleveres til deltagerne, men kan også hentes fra dette link.

3. Borsholm Pinet

Kør tilbage mod Kelleris, drej til højre mod Espergærde og til venstre på Hornbækvej. Efter ca. 10 km drejes til højre lige før Borsholm by, dvs. langs den lange tjørnehæk. Kør igen til højre på markvejen.

Ankomst: 13:30.
Vært: Katrine Binzer.

Guide: Trine Sofie Nielsen vil fortælle om sine undersøgelser i Pinetet (se nærmere i DDÅ 2009).

Borsholm Pinet er anlagt i 1975 på baggrund af C. Th. Sørensens skitse, og i et samarbejde mellem ejeren Gunnar Seidenfaden og Søren Ødum og Bent Søegaard fra Arboretet. Formålet var at undersøge nogle nåletræarters udvikling, hvis de fik plads nok til at bevare kronen helt til jorden.

Oprindeligt blev der plantet 27 cirkelformede grupper med 7 træer i hver. Et par år senere blev der suppleret med nogle halvcirkler langs områdets yderkanter, så der i alt blev plads til 54 arter.
Beplantningen har været meget påvirket af ukrudt, klima og fejning af råvildt. Der er foretaget en del efterplantninger, og også nogle af steder hvor de oprindelige planter ikke har kunnet klare sig. Der er derfor ikke samme art i alle cirklerne.

Vil du vide mere:

• DDÅ 1992 (bind 10), side 94-108. Søren Ødum, Alix og Gunnar Seidenfaden: Borsholm Pinet. Om tilblivelse, beliggenhed og artsliste. Artiklen kan hentes fra dette link.
• DDÅ 2009, side 53-71- Trine Sofie Nielsen: Borsholm Pinet. Registrering, beskrivelse, analyse og forslag til fremtidig forvaltning.
Artiklen kan hentes fra dette link

Turarrangør:
Hans Erik Lund
E-mail: helund@helund.com
Mobil: 40 25 08 35