Ekskursioner 2007


Søndag d. 17. juni


Ekskursion til Hofmansgave


Vi mødes på parkeringspladsen ved godset kl. 10. Medbring selv madpakke og drikkevarer. Turen slutter ca. kl. 16. Adressen er Hofmansgavevej 23, 5450 Otterup.


Hofmansgave

Til godset hører en park med mange spændende træer og buske, som vil være hovedmålet for ekskursionen. Derudover håber vi på en rundvisning i selve hovedbygningen. Om eftermiddagen fortsætter vi på Enebærodde, en spændende biotop, der afskærmer Odense Fjord fra Kattegat. Foruden de naturlige enebærkrat er der en del andre træagtige vækster samt en mindre plantage. Naturen er enestående. Normalt er det en gåtur på 14 km, men vi har fået tilladelse til at køre, så vi klarer det i biler med vekslende stop. Har man litterær interesse kan det oplyses,at Anne Marie Løns bog Dværgenes dans har sit udgangspunkt på Hofmansgave.

Hofmansgave idag
Godset Hofmansgave er idag en stor moderne agroindustriel virksomhed, som blandt andet dyrker hvede, byg, majs, kirsebær samt juletræer og pyntegrønt. Videre produceres der mælk fra en højtydende malkebesætning. Staldene er højt automatiserede med blandt andet et antal malkerobotter og automatisk udluftning med rullegardiner. Endelig udlejes der et antal boliger og et større antal sommerhusgrunde ved Hasmark Strand. Godset er beliggende i naturskønne omgivelser nær ved de lavvandede og naturmæssigt følsomme områder ved indsejlingen til Odense fjord. Driften af godset sker derfor under stor hensyntagen til den enestående og følsomme natur. Videre lægges der stor
vægt på at bevare den kulturarv, som et gods idag repræsenterer.

Enebærodde
Den 6 km lange og smalle landtange har fået navn efter de flotte enebærbuske på lyngheden, som plejes med afbrænding og kreaturgræsning. En stor bestand af hugorme, andre krybdyr og det lave vand mod syd er spisekammer for mange fugle.
Der er mange afvekslende oplevelser på den 14 km lange spadseretur med to forskellige typer kyst, fyrreskoven ud mod Kattegat, lyngheden og de flotte enebærbuske.
Odden er opbygget af sten og grus, som havet har aflejret. På det smalleste sted på Enebærodde er det iøjnefaldende, hvor stor forskel der er på havkysten med bølgeslag, der flytter sand og sten og fjordkysten med det stille mudrede vand.

Kort: Klik her
Ekskursionsleder: Hans RoulundLørdag d. 18. august


Ekskursion til Oxbøl Statssskovdistrikt


Ekskursion til Oxbøl Statsskovdistrikt hvor Skovrider Ulrik Lorenzen vil tage os med rundt i klitlandskaberne i Kærgård klitplantage samt vise os resultaterne af naturgenopretningen af Skjern Å.
Mødested: Kærgård klitplantage
Mødetid: Kl. 10.00
Vi starter med at se de spændende løvklitter, hvor sandflugten delvist har tildækket egetræerne med sand, så egeskoven fremtræder kratagtigt med lavtsiddende kroner. Det forventes, at vi bliver i Kærgård klitplantage det meste af formiddagen.
Derefter kører vi til Skjern Å området, hvor vi vil tilbringe hele eftermiddagen med at se det meget vellykkede naturgenopretningsprojekt, som omfatter et 2000 ha stort område fra Borris i øst til Ringkøbing Fjord i vest. Området kendetegnes i dag af en smuk genslynget å, samt en række søer og lavvandede områder med et meget rigt fugle- og dyreliv.
Det vil være en god ide at medbringe en god kikkert, da der normalt er mange spændende fuglearter i området. Husk hensigtsmæssigt fodtøj, så vi kan bevæge os rundt i terrænet.
Den medbragte mad indtager vi et passende sted alt efter vejret. Hvis vejret er godt, spiser vi nok ude, men skulle det regne, er der indendørs spisemulighed på distriktet.
Kort: Klik her
Turarrangør: Niels Juhl Bundgaard Jensen