Ekskursioner 2008


Fredag d. 23. maj – søndag d. 25. maj


Udlandsekskursion til Nordøsttyskland


Download program og tilmeldingskupon

Turen foregår med bus, der starter fra Silkeborg og har opsamling ved banegården i Fredericia.
Første ekskursionspunkt er Botanisk Have ved universitetet i Kiel. Der kan læses om haven på hjemmesiden. Derefter er der en længere køretur inden Ivenack Eiche nås sidst på eftermiddagen.
Det er et skovområde med flere gamle og store ege, hvoraf den største har en diameter på 3,5 m og indeholder 180 kubikmeter. I skoven findes også en lysning med en samling af forskellige frugttræer. Herefter køres til Neubrandenburg, hvor vi overnatter.Lørdag kører vi fra Neubrandenburg til Berlin. På vejen besøges Forstbotanisk Have i Eberswalde. Haven er grundlagt i 1830 og er dermed en af de ældste i Europa. Der kan læses om haven på hjemmesiden. Her kan der bl.a. ses hvilke træer der findes i haven. I bussen vil der være mulighed for at låne et ældre skrift om haven.
Første punkt i Berlin bliver Arboretet der hører til Humboldt Universitet. Arboretet blev startet af Franz Späth i 1879 som en privat samling omkring boligen til hans store planteskole. Firmaet blev overtaget af staten i 1947. I 1961 overtog universitetet samlingen og boligen bruges i dag af institut for biologi. Der er stadig en mindre privat planteskole på stedet. Der kan læses mere om Arboretets historie på hjemmesiden.
Siden genforeningen af Tyskland er der skåret ned i medarbejderstaben og der findes derfor ingen helt ny oversigt over træsamlingen. En ældre DDR udgave kan lånes i bussen. Vi skal ikke kun se store egetræer som i Ivenack men også denne lille afpillede rødgran i Eberswalde.
Vi slutter dagen i Berlins Botaniske have. Haven har store samlinger på friland og i drivhuse. Vores rundvisning vil koncentrere sig om træerne. Der kan læses om haven på hjemmesiden. Overnatning i Berlin.
Søndag formiddag kører vi til Hamburg hvor planteskolen Lorenz von Ehren og det tilhørende plantecenter besøges. Planteskolen har en flot hjemmeside og deres store plantekatalog kan lånes i bussen. Efter rundvisning i planteskolen kan der købes hvad pengepung og pladsen i bussen tillader.
Derefter går turen hjemover så vi er i Fredericia ved 19-tiden.
Husk sidste frist for tilmelding er 3. marts 2008 til Carl Jensen.Lørdag d. 21. juni


Ekskursion til Møn - Liselund og Jydelejet


Mødested: Parkeringspladsen ved Liselund Slot. Adresse: Langebjergvej 4, 4791 Borre.
Medbring selv madpakke og drikkevarer
Mødetid: kl 10.00
Sluttidspunkt: kl. 16.00
Ekskursionsvært: Skovfoged H. C. Graversen, Skov-og Naturstyrelsen, Storstrøm.
Udgangspunktet være parken ved Liselund Slot. Der vil være rundtur i parken med besigtigelse af en række ældre, veludviklede træer.
Endvidere vil turen gå til "Jydelejet", med bl.a. en stor samling af mangestammede bøgetræer. Overdrev i området med orkideer og buske vil også blive besøgt.

Liselund
Anlagt 1792 som "sommerhus" af Gérard Antoine de Bosc de la Calmette i kærlighed til hustruen "Lise". Liselund er et af Nordeuropas bedste eksempler på et romantisk park- og haveanlæg. Haven anlagt i engelsk stil. Lystslottet i fransk stil. En stor del af parken forsvandt ved et skred i 1905, bl.a. et kapel og et badehus.
Liselund Park ejes af Niels Henrik baron Rosenkrantz, Liselund Avlsgård, og administreres af "Museet Liselund Gl. Slot" siden 1939. Hotel Liselund ny Slot er privatejet.
Arealerne omkring Liselund Park ejes af Skov- og Naturstyrelsen, Falster Statsskovdistrikt.

Fredningsstatus
Hele det oprindelig anlæg incl. bygninger, park, omkringliggende skov og natur er bygningsfredet i 2000. I forbindelse med bygningsfredningen er Falster Statsskovdistrikt under vejs med gennemførelse af pleje af parkens omgivelser, bl.a. forbedrede publikumsanlæg i "Krageskoven", som i bygningsfredningen er gjort til "lystskov".

Jydelejet
Flot overdrev ved Møns Klint
Jydelejet er en meget markant dal, der strækker sig ca. 1,5 km fra Huno Sø ud til Møns imponerende kridtklint - slyngende sig i et forløb, hvor overdrev, lunde og klinteskovens lange skovbryn følger van¬dreren ud til Jydelejefaldet. Her er klinten bevokset med naturskov, mest forkrøblede bøge. Der er en flot udsigt ud over havet.
Jydelejet er et kuperet og smukt overdrev med spredte enebærbuske, og en meget rig flora. Overdrev er blevet sjældne i Danmark, så det er bestemt et besøg værd.
Turarrangør: Anders Korsgaard Christensen, tlf. 39681046Lørdag d. 13. september


Ekskursion til Skov og Naturstyrelsen, Sønderjylland
(tidl. Gråsten Statsskovdistrikt)


Mødested: Parkeringspladsen ved Ballebro Færgekro. Adresse: Færgevej 5, 6400 Sønderborg. Medbring selv madpakke og drikkevarer
Mødetid: kl. 10.00
Sluttidspunkt: kl. ca. 16
Ekskursionsvært: Skovrider Inge Gillesberg og skovfoged Martin Reimers, Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland.
Turen: Vi mødes ved Ballebro Færgekro, Færgevej 5, 6400 Sønderborg hvorfra vi tager færgen over til Als. Herfra går ekskursionen igennem Als Nørreskov, hvor vi gør et antal stop bl.a. ved Brudgoms egene. Vi forventer at være den gamle skovridergård "Egene" i Sønderborg Sønderskov omkring 12-13 tiden. Den gamle skovridergård anvendes nu til naturskole og her indtager vi vores frokost. Vi ser bl.a. den store Sequoiadendron giganteum i skovridergårdens have. Derefter tager vi en tur gennem Sønderskoven og slutter dagen af ved skovridergården i Gråsten, hvor der vil blive lejlighed til at se skovfoged Martin Reimers have.
Turarrangør: Skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, tlf. 87989130 eller 40463834
Kort: Link