Ekskursioner 2005


Søndag d. 22. maj kl. 10.00


Besøg hos Arne Vang Jakobsens planteskole, Glamsbjerg og pilearboretet ved Gl. Avernæs, Helnæs


Arne Vagn Jakobsens planteskole indeholder en mangfoldighed af spændende træer og buske. Arne V. Jakobsen har under sine mange rejser rundt om i verden indsamlet mange arter og specialiteter og der vil blive rig lejlighed til at få uddybet sit plantekendskab i den store plantesamling.
Om eftermiddagen vil vi besøge pilearboretet på Gl. Avernæs, som ligger ved det sydfynske Øhav (Helnæs bugt), 10 km syd for Glamsbjerg. Her findes der en gammel og nyrenoveret samling af pilearter og pilekrydsninger fra hele verden.
Mødested: Arne Jakobsens Planteskole, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg, Fra Glamsbjerg mod Faaborg (Ca. 500 m syd for Odensevej). Frokost i det grønne ca. 13.00 ved Gl. Avernæs.
Kort: Klik herLørdag d. 4. juni kl. 10.00-ca. 17


Ekskursion til Tinnet Krat/Gudenåens Kilder og Nr. Risager Plantage samt Rhododendronhaven i Tørring


Vi starter i Nr. Risager plantage kl. 10.00, hvor skovrider Jesper Just vil fortælle og vise frem for indtil kl.12.00. Derefter kører vi ned til Naturcenter Koutrupgård, hvor vi kan spise den medbragte mad m.m. Her venter statsskovfoged Otto Buus, Feldborg distrikt på os. Han vil frem til kl. ca. 15.00 føre os rundt i området, hvor både kilderne til Gudenå og Skjernå findes samt vise os eksempler på stævningsskov af eg.
Som afslutning på dagen besøger vi Rhododendronhaven i Tørring så længe den enkelte har lyst. Haven lukker kl. 17.30.
Mødested: Nr. Risagervej 9, 7323 Give
Kort: Klik herLørdag d. 20. august kl. 10-ca. 17


Ekskursion til Langeland


Mødested: Apotekerhaven i Rudkøbing, Brogade 15, 5900 Rudkøbing
Mødetid: Kl. 10.00
Dagens program:
Kl. 10.00-11.00   Apotekerhaven i Rudkøbing
Kl. 11.15-12.30   Slotsparken m.m. til Tranekær Slot
Kl. 12.30-13.30   Frokost i det grønne eller i Herskabsstalden ved Tranekær Slot
Kl. 14.00-15.30   Park og skov til herregården Egeløkke
Kl. 16.00-16.45   Snøde Hesselbjerg Stubhave
Tidsangivelserne er ca. tider, bortset fra mødetidspunktet.
Det bliver en dag, hvor vi skal opleve nogle af Langelands mange herligheder. Turen tilrettelægges og ledes af skovrider Henrik Staun, som bor på Langeland og som kender de lokale skove og parker særdeles godt. Henrik Staun er endvidere forfatter til flere bøger om Danmarks og Langelands skove, og har i en lang periode virket som skovrider for bl.a. Tranekær Gods.
Kørselsvejledning: Når man kommer fra Fyn drejes fra ad første vej til højre. Efter ca. 100 m drejes igen til højre ad Havnegade. Havnegade følges ca. ¾ km, hvorefter der svinges til venstre ad Brogade.
Turarrangør: Niels Bundgaard
Kort: Klik herLørdag d. 1. oktober


Ekskursion til Malmö og Alnarp


Ekskursionsleder: Dr. Rune Bengtsson, SLU, Alnarp
Mødetid: Kl. 10.00
Program: Vi mødes kl. 10.00-10.15 på parkeringpladsen i Pildammsparken (markeret med en pil på kortet).
Vi går en kort tur i parken og kører derefter i bil (10 minutter) til Kungsparken, hvor vi vil være ca. 1½ time. Når vi er færdige i Kungsparken er det frokost(lunch)tid og 5-10 minutter gang fra parken findes et rigt udbud af ± billige frokostbarer. Efter frokost kører vi til Alnarp, eventuelt med et kort stop undervejs. Vi starter i Alnarp omkring 14.00 og fortsætter så længe vi orker!
Tilmelding og transport: Tilmelding til turen skal ske til Jerry Leverenz, Arboretet, KVL, på telefon 3528 1632 (mobil 3066 3477) eller e-mail: jwl@kvl.dk senest fredag d. 23. september. Egen bil (meddel eventuelt om du/I ønsker at medtage passagerer eller behøver et lift).
Via nedenstående link findes et kort, der giver hjælp til at finde frem til mødestedet via Trelleborgs-vägen og Pildammsvägen.
Kort: Klik her