Ekskursioner 2019


Søndag d. 19. – søndag d. 26. maj

Ekskursion til Rumænien


Tilmelding til foreningens kasserer Carl Jensen, Valhallavej 8, 8600 Silkeborg, tlf. 21 42 21 61, e-mail crl@nst.dk
Lørdag d. 24. august

Besøg på Jægerpris – Natur og levende historie


Vi besøger Frederik d. 7. stiftelsen i Jægerpris, hvor Direktør Nils Sættem viser rundt i parken og Mindelunden, før turen går forbi Kongegen og den urørte Bredvig Mose.
På turen vil der være rig mulighed for at opleve spændende historie, natur og skovforvaltning. I parken vil vi være med til ’afsløringen’ af ’nye nordiske tusindsårsege’. Og hvis man har taget familien med, er det jo oplagt at tage en ’ussies’ foran Kongeegen. Hvis tiden tillader det, kan det også være at vi når forbi den nye askefrøplantage, og hører om arbejdet med at sikre sunde asketræer til fremtidens skove. Vi kommer til at gå en del, så solidt fodtøj kan absolut anbefales.
Vi mødes i Slotsgården kl. 10. Turen forventes at slutte ca. kl. 15. Parkering på P-plads for museumsgæster syd for Hovedgaden (skiltning viser vej).
Af praktiske grunde bedes man tilmelde til sig Erik Dahl Kjær edk@ign.ku.dk senest d. 17/8.Kongeegen. Foto: Leif BoldingLørdag d. 12. oktober

Tur til skovfoged Hans Christian Graversgaard, Skovdyrkerne i Vendsyssel


Mødetid: kl. 10.00
Mødested: Ø. Vandkrogvej 29, 9740 Jerslev

Tema: Nye træarter i dansk skovbrug?
Klimaændringer rummer muligheder og begrænsninger for dansk skovbrug. I de små skove i Vendsyssel afprøves ”nye” værdifulde træarter, der måske får bedre vilkår i et fremtidigt varmere klima. De ”nye” træarter stiller nye krav til skovdyrkningen, til information/uddannelse – og endelig til afsætningsapparatet.
Ekskursionsvært: skovfoged Hans Christian Graversgaard tlf: 2040 0726.

Dagens forløb
Vi forventer at bruge formiddagen på skovfoged Graversgaards egen ejendom, som ligger på mødestedet. På denne ejendom er der de sidste 25 år plantet mange forskellige træarter, der drives i småskovsdrift. Her spiser vi også vores medbragte mad, inden vi bryder op og kører til nogle andre nærliggende ejendomme, som skovfoged Graversgaard har adgang til i det nordjyske. Vi kommer ikke til selve Dronninglund Storskov, men til andre ejendomme i nærheden.
Ekskursionen forventes at slutte omkring kl. 16. Hvis tiden og lyset tillader det, kører vi evt. til Bangsbo Botaniske Have og går en tur. Der er fri adgang til haven døgnet rundt, så vi behøver ikke på forhånd at have aftalt mødetidspunkt på Bangsbo.
Tilmelding til ekskursionsleder Niels Juhl Bundgaard Jensen på telefon: 40463834 senest 5. oktober 2019
Hvis der er turdeltagere, som ønsker overnatning i det nordjyske, vil vi forsøge at være behjælpelige med at formidle dette.Foto: H. C. Graversgaard