Dansk Træregister – Region Syddanmark


Abetræ - Bevtoft, Åbenrå

Ambrosius Eg - Tåsinge

Amerikansk ask - Tørning Mølle

Ask - Nørregård, Haderslev

Ask - Skovgård, Langeland

Asken ved Stubberup Kirke - Hindsholm

Askovs Ask

Barberkosten (eg) - Roden Skov ved Gråsten

Begfyr i Svanemosen - Kolding

Bikuben (= Bylinden) - Davinde

Blodbøg - Dybbøl Præstegård

Blodbøg - Egeløkke, Langeland

Blodbøg - Gråsten

Blodbøg - Rinkenæs

Blodbøg - Sønderhav

Blodbøgen i Vejen

Blodbøgen ved Høed gamle skole

Blodeg - Hindsgavl

Boblegranen (Grandis) - Roden Skov

Brandbøg - Runde Mølle

Brandegen ved Klostergård - Hejls

Brandegen ved Vargårde - Hejls

Brandegene - Skadegård

Bremerskovegen - Kerteminde

Bro Vejtræer - Sønderborg

Brogetbladet ær - Tørning Mølle

Broholm Gods Træer - Gudme

Broløkkeegene - Hverringe

Brudeegen - Vejstrup

Brudgomsegene - Sønderborg

Brunsnæstjørnen - Sønderborg

Bryllupskoblet i Lindet Skov (= Sven og Dortes Bryllupseg)

Bukkeskovbøgen - Langeland

Buskmoseegen - Sønderborg

Bylinden - Davinde

Bylindene - Sølling

Bytræet - Birkum (lind)

Bytræet - Ellinge (lind)

Bytræet (eg) - Rønninge

Bøg - Augustenborg

Bøg - Gram Slotspark

Bøgen ved Dalumgård - Kolding

Bøgen ved Koldinghus

Bøgene i Tankefuld Skov - Svendborg

Bøgene i Tekobbel - Sønderborg

Christian Xs Eg - Haderslev

Cypresserne - Gråsten Dyrehave

Dalkildegårds Alle - Fåborg

Dalumgårds Alleer - Odense

Danmarks største Ahorn (død) - Åbenrå

Danmarks største Grå-poppel - Stenderup, Kolding

Danmarks største Ær (= Danmarks største Ahorn) - Åbenrå

Davindelinden (= Bylinden)

De 5 fyr - Roden ved Gråsten

De Store Rødege - Roden Skov

De Tre Søstre (Ask) - Roden Skov ved Gråsten

De Tre Søstre (dobbelt-eg og ask) - Roden Skov ved Gråsten

Den Gamle Eg - Haderslev Østerskov

Den Gamle Kastanje - Rudkøbing

Den hule Eg - Morud

Den Hule Eg - Sø- og Lystskovarealerne ved Gråsten

Den høje Sitka - Gråsten Dyrehave

Den Lodne Bøg

Den Sidste Kæmpe - Arnum

Den sidste Kæmpe - Stensbæk Plantage

Den Store Douglas - Gråsten Dyrehave

Den Store Kirsebær - Gråsten Dyrehave

Den Store Thuja - Gråsten Dyrehave

Den Tykke Fyr - Roden Skov ved Gråsten

Den Tykke Rødeg - Roden Skov ved Gråsten

Det Store Tulipantræ - Gråsten Dyrehave

Domkirken (Douglas) - Rinkenæs

Douglas - Haderslev Vesterskov

Douglas - Styding

Edsegene - Augustenborg

Eg - Christinero ved Christiansfeld

Eg - Vejle Nørreskov

Ege i Troense - nr 1

Ege i Troense - nr 2

Egehegnene ved Kollund - Åbenrå

Egeløkkeegen - Egeløkke, Langeland

Egen i Gram Storskov

Egen i Hornelund

Egen i Ærøskøbing

Egen på Landet Kirkegård

Egen på Paradismarken - Dybbøl

Egen ved Thielsgård - Genner

Egen ved T-krydset - Gram Storskov

Egen ved Åsvej - Ravnholtvej

Egene - Roden Skov ved Gråsten

Egene i Kistrup Skov

Enebærodde - Nordfyn

Europæisk lærk - Christinero ved Christiansfeld

Farrisdronningen - Haderslev

Farriskongen - Haderslev

Felstedegen - Åbenrå

Festpladsbøgen (Oehlenschläger-bøgen) - Langeland

Festpladsegen - Langeland

Filippa - Svendborg

Flødebolletræet (= Bylinden) - Davinde

Frederik IXs Eg - Haderslev

Frederik IX's Eg - Haderslev Vesterskov

Frederiksgave Alle

Fruens Bøg - Hindsgavl, Middelfart

Frynseeg - Egeløkke, Langeland

Faaborg Træer

Gammelgård Træer

Ginkgo (tempeltræ) - Dybbøl Præstegård

Gravendal Træer

Grevindens Tæppe - Gram Storskov

Gråpoppel - Tørning Mølle

Gråsten Hovedgårds Eg

Gråsten Træer

Gørding Ås Egepur - Esbjerg

Gåsedamegen - Roden Skov ved Gråsten

H. C. Andersens Lind - Augustenborg

Halkegen - Haderslev

Hankebøgen - Søbo

Hellerup-Ravnholt Træer

Herlesgranen - Gråsten Dyrehave

Herringe Kirke Træer

Hertugbøgen - Roden Skov

Hertugens Douglas

Hesselager Træ

Hesselholmegen - Roden Skov ved Gråsten

Hestekastanje - Rynkeby SØ

Hindballeegen - Gram Storskov

Hingstbjergbøgene

Hingstebjergbøgen - Åbenrå

Hjertehøjgranerne - Gråsten Dyrehave

Hjertestibøgen - Gråsten Dyrehave

Hjertestifyrren - Gråsten Dyrehave

Hunderup Træer

Hverringeegen - Kerteminde

Hængebøg - Tørning Mølle

Hængebøg - Østergade, Rødding

Ingrid Marie Æbletræet - Assens

Jagtvej Træer

Jeppe Aakjærs kvindeeg, Husholdningskolen, Kerteminde

Kammerherrens Eg - Ravnholt, Ørbæk

Karpeegen - Festpladsen ved Gråsten

Kerteminde Kirke Træer

Kirkegranen (sitka) - Dyrehaven ved Gråsten. Afd. 3091a

Kistrupbøgen / Den Gamle Bøg ved Svanninge Bakker

Klitegene (= Løvklitterne i Kærgård Klitplantage) - Varde

Klostergade Alle

Knudeegen - Roden Skov ved Gråsten

Kobbermølleslugt Træer

Kommandørgårdens Taks - Rømø

Konabbe-bøgen - Langeland

Konabbe-egen - Langeland

Kong Hans Eg i Nørreskoven - Vejle

Kongeegen - Jels Golfbane

Kongeegen i Haderslev Vesterskov (= Frederik IXs Eg)

Kongeegen på Dragongraven - Freericia

Korkelmen - Dyrehegnet i Vejle

Kristtorn - Bogense

Kristtorn - Hjelm Skov, Aabenraa

Kristtorn - Lindet Skov

Kristtornen på Teltkrovej, Løgumkloster

Kuppelegen - Munkebjerg Skov v. Fåborg

Kvindernes Eg - Koldinghus

Kæmpeegen - Sø- og Lystskovarealerne ved Gråsten

Kæmpethuja - Hjelm Skov ved Åbenrå

Kæresteparret - Haderslev

Ladegårdssøens Ege - Nyborg

Landevejspoppel - Christinero ved Christiansfeld

Lerpottebøgen

Linden Skandinavien i Rønninge

Linden ved Hjartbrolund

Lullis Ask - Roden ved Gråsten

Lærk - Vejle Nørreskov

Løvklitterne i Kærgård Klitplantage - Varde

Madbøgen - Ørbæklunde, Ørbæk

Mammuttræ - Augustenborg

Mammuttræ - Valdemar Slot, Tåsinge

Mammuttræet - Sønderborg Sønderskov

Mammuttræet på Langesø

Monbergsvej Træer

Moseegen - Roden Skov ved Gråsten

Navr - Egeløkke, Langeland

Nyborgs Lindealle

Nybøl Elmene - Sønderborg

Næsby Hovedegen - Odense

Obbekæregen - Ribe

Platan - Gravene i Haderslev

Platan - Hollufgaard

Poplen i Ærøskøbing

Poppel - Bogø, Langeland

Prinsessebøgene - Sdr. Bjert Kirke

Skibsrederegen - Stepping ved Haderslev

Skovfogedegen - Gråsten Dyrehave

Skovfogedens Ædelgraner - Gråsten Dyrehave

Skovrider Morvilles Eg - Overstjernen

Skovrideregen i Sønderborg Sønderskov

Skærmelmen i Spandet ved Skærbæk

Slotsgades Lindealle - Møgeltønder

Soldaterbøgen - Vejle Nørreskov

Sort morbær på hotel SINATUR Gl. Avernæs

Spidslønnen - Varnæs Kirke, Åbenrå

Stauns Eg - Langeland

Stenderup Egekrat - Arnum

Steneg - Stolbro

Stor bøg - Kokskov ved Ringe

Storkeegen - Jægerspris

Strandgårdsegen ved Stenderup skovridergård

Stubbækkristtornen - Åbenrå

Stævnetræet (= Bylinden) - Davinde, Odense

Suttetræet - Thurø, Svendborg

Sven og Dortes Bryllupseg - Lindet, Arnum

Søbolindene - Faaborg/Midtfyn

Sølvgran (Nobilis) - Tørning Mølle

Sømtræet (eg) - Roden Skov ved Gråsten

Taks - Hollufgård

Thaersmindeegen - Tåsinge

Thuja - Hjelm Skov, Aabenraa

Tjørn - Dyrehaven, Gråsten

Tomasteren - Roden Skov ved Gråsten

Torvelindene - Bogense

Troldeskoven i Stursbøl Plantage, Jels

Tulipantræ - Egeløkke, Langeland

Tulipantræ - Østergade, Rødding

Tummelsbjergasken - Rinkenæs Skov

Tyrkisk eg - Nørreskoven på Als

Valnød - Davinde

Valnød - Egetoften

Valnød i Egen på Als

Vandgranen på Teltkrovej - Løgumkloster

Vibækgårds Kristtorn - Sønderborg

von Bergens Eg - Hjelm Skov, Aabenraa

Værneegen - Sdr. Starup

Wallensteins Bøg - Smedeholm v. Christiansfeld

Ægte kastanje - Skrøbelevgård, Langeland

Ægte kastanje - Tørning Mølle

Ægteparret (eg og bøg) - Dyrehaven ved Gråsten

Øjetræet - Hindsgavl

Ørnebøgen - Langeland