Dansk Træregister


Den Sidste Kæmpe - Arnum


Dansk navn:

Ædelgran-art

Latinsk navn:
Abies sp.  

Lokalitet:
Syddanmark, Haderslev Kommune
Stensbæk Plantage. Den Sidste Kæmpe.
55.272878'N 8.945075'E

Google Earth koordinater:
55.272878 8.945075    Vejledning

Alder:
120 år (angiveligt plantet i 1904)

Status:
Død

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Det sidste træ efter de plantninger, den prøjsiske stat foretog i 1904.
Tidl. skovfoged Else Lei oplyser, at træet faldt i Bodil-stormen 4. - 6. december 2013

Kommentar:
Tal fra 2008.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse(r):
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Stensbaek_plantage

Omtalt i:
Anonym 2008/2022
Friluftskortet
http://www.friluftskort.dk/, Skov- og Naturstyrelsen

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (19-12-2009)

Validering:
Veldokumenteret  (27-05-2021)